Ormbett

Under den varmare delen av året rör sig hundägare betydligt mer och oftare ute i naturen. Det innebär tyvärr att hundar drabbas av huggormsbett vanligen från början av våren ända fram till November. Eftersom hundar är naturligt nyfikna drabbas hunden oftast i framben eller ansikte och ett bett i nosen är faktiskt mindre allvarligt än ett bett i frambenet. Vad gör du om din hund blir biten av en huggorm? Först ska du hålla hunden absolut stilla för att sedan uppsöka en veterinär. Det finns mycket goda skäl till att du måste hålla hunden stilla. Giftet från ett huggormsbett når inte blodomloppet förrän efter en halvtimme eller längre men om hunden rör sig kan detta påskyndas. Rör inte heller hundens ormbett och sätt inte på något bandage eller kyla utan se till att komma till en veterinär så snabbt som möjligt.

En huggorm som hugger injicerar vanligtvis gift. Ibland mindre mängd, ibland en större mängd och ibland inget gift alls. När en orm injicerat gift uppstår en ofta blåröd och kraftig svullnad där ormen huggit. Tidigare trodde man inte att huggormsbett var så farliga och att svullnad orsakades av en allergisk reaktion. Idag vet man att ett bett från en huggorm är mycket allvarlig eftersom det kan ge väldigt allvarliga skador och alla hundar överlever tyvärr inte ett ormbett trots behandling. Majoriteten av de hundar som blir ormbitna påverkas kraftigt. Symtomen kan vara smärta och svullnad, hälta samt trötthet. Det kan vara lugnande att veta att andningsvägarna mycket sällan svullnar igen och ger hunden andningsproblem. Huggormsgift kan dessutom orsaka hunden blodtrycksfall, blodkärlsskador, yrsel, hjärtrubbningar och även medvetslöshet.

Det gäller att få hunden till veterinär omedelbart och desto snabbare en veterinär kan ställa diagnos och påbörja en behandling ju större chans för hunden att tillfriskna och bli helt återställd. Tillfrisknandet kan variera mellan några dagar till månader. För eftervård gäller att hunden inte bör tränas eller motioneras de första två veckorna. Normalt bör göras ett återbesök till veterinären för att se till att några komplikationer uppkommit.