Olika träningsmetoder och filosofier

Oavsett vilken träningsmetod som en hundägare väljer att använda är syftet alltid att lära en hund ett rätt beteende. Val av träningsmetod beror ofta på vilken hundras du äger samt hundens personlighet. Den vanligaste formen av hundträning som används i Sverige lärs också ut i Brukshundsklubbar.

Den traditionella träningen bygger på att hundägaren är flockens ledare och behöver etablera sin dominans. Hunden lär sig följa kommandon och man använder belöningar sparsamt. Istället jobbar man mer med korrigering eller bestraffning av ett felaktigt beteende.

Shadowfilosofin är en del av den traditionella metoden för hundträning och utvecklades av en svensk hundcoach. Metoden är väldigt populär idag kanske för att TV kändisen Cesar Milan använder en metod som liknar Shadowfilosofin. Enligt metoden bör ägaren agera och vara ledare för hunden på ett naturligt sätt och hunden ska följa sin ägare som en skugga, vilket givit namnet till metoden “Shadow”.

Moderna metoder fokuserar på att hunden lär sig genom handling samt konsekvens. Här läggs tonvikt på positiv inlärning. Metoden fungerar väldigt bra för många hundar men inte så bra för hundar som är dominanta eftersom man inte använder sig av tillrättavisning.

En kategori som kallas balanserad träning innehåller metoder där man har kombinerat delar från den traditionella träningens auktoritet, och den moderna träningens belöningsmetod.