Hundens historia

Alla vet nog att hundens historia som tamdjur är mycket lång och att människor har levt tillsammans med sina vilda vänner sedan tusentals år. Tidpunkten för tamhundens början har konstant flyttats bakåt i tiden av forskarna. Skelettfynd av tamhundar som daterats till cirka tiotusen år gamla har hittas över hela världen, Nordamerika, Asien och Europa. Hunden kommer från rovdjursfamiljen ’Canidae’ där både räv, varg, schakal och hyena ingår och troligen tog domesticeringen mycket lång tid.

Det finns olika teorier på vilken roll hunden fick först bland människan. Säkerligen var hundens hjälp vid jakt lika viktig som väktare under natten för att hålla människor och boskap trygga från inkräktare. Däremot finns det de som tror att hunden faktiskt först var ett sällskapsdjur där bruksanvändningen kom senare. Övergivna vilda valpar togs säkerligen omhand av människan tusentals år sedan och blev tama. Valpar har alltid väckt ömhetskänslor hos människor, då som nu, så det ligger säkerligen mycket i även denna teori.

Fantastiskt nog finns det tolvtusen år gamla grottmålningar i södra Afrika med hundar som avbildats och fyratusen år gamla gravmålningar från Egypten som porträtterade flera hundtyper.

Även kamphundar har en flertusenårig historia och bland annat kelterna, assyrierna och perserna använde stridshundar i krig. Stora och kraftiga Mastiff hundar användes i antika Rom för cirkusspel. Romarna exporterade sedan sådana hundar från det ockuperade England till andra delar av det romerska imperiet.

I Skåne fann arkeologerna sjutusen år gamla gravar som innehöll elva hundar. En del av dessa hundar begravdes med samma omsorg som människorna vilket visar att nordborna redan för tusentals år sedan älskade sina hundar.

I dag finns det runt fyrahundratusen olika hundraser genom avel som används som vakthundar, narkotikahundar, jakthundar, minhundar, räddningshundar, blindhundar, polishundar och givetvis sällskapshundar. Tyvärr har resultatet från en del hänsynslös avel resulterat i sjukdomar såsom reproduktionsproblem, höftledsfel och andningssvårigheter.